FGC Mòbil  |
A A
| català | castellano | english

Perfil de contractant

ProTrans

Les convocatòries públiques per a la contractació que realitza FGC, dins l'ambit de la Llei 31/2007 de Contractació en els sectors d'aigua, energia, transports i serveis postals, poden efectuar-se mitjançant un anunci ordinari, un anunci periòdic indicatiu o mitjançant un anunci sobre l'existència d'un sistema de classificació.

Per acomplir els requisits de licitació pública mitjançant un sistema de classificació, FGC forma part del Registre de Proveïdors anomenat proTRANS. El Registre de Proveïdors proTRANS és una eina que permet registrar els proveïdors i contractistes d'una manera eficaç, permanentment actualitzada, objectiva i no discriminatòria. Actualment, les empreses ferroviàries que formen part del Registre de Proveïdors proTRANS són Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., Eusko Trenbideak, Ferrocarriles Vascos, S.A., Euskal Trenbide Sarea, S.A., Ferrocarril Metropolita de Barcelona, S.A., Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Metro Bilbao, S.A., Metro de Madrid, S.A., Metro de Málaga, S.A., Metropolitano de Tenerife, S.A, Transports de Barcelona, S.A., Transportes Urbanos de Sevilla, S.A.M. i Ferrocarril de Sóller S.A.

FGC podrà utilitzar el Registre de Proveïdors proTRANS com a base per realitzar la selecció de proveïdors que seran convidats a presentar ofertes subjectes a la Llei 31/07.

Les empreses registrades en el sistema de Registre de Proveïdors proTRANS estan exemptes, en la presentació de les seves ofertes, de la documentació administrativa corresponent. El Registre de Proveïdors es fa en virtut de les seves característiques fonamentals i, en particular, dels elements personals, materials, econòmics i tècnics de què disposin en relació amb les categories de productes o serveis en què ho sol·licitin.

Amb caràcter anual FGC publica anualment un anunci amb el qual es dona constància de l'existència del sistema de classificació i es convida a aquells que estiguin interessats a presentar la documentació necessària pel seu registre. No obstant la inscripció a proTRANS está oberta permanentment per a qualsevol proveïdor interessat.

Més informació:

Per a l'ampliació de qualsevol informació referent al perfil de contractant d'FGC, podeu posar-vos en contacte amb l'àrea d'Aprovisionaments i Contractació:
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

carrer dels Vergós, 44, 08017 Barcelona.
NIF: Q0801576J (a partir del dia 1 de gener del 2009)

+34 93 366 30 00

[email protected]

Horari del registre públic
De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, tot l'any.
Els dies 24 i 31 de desembre romandrà tancat.
Publicitat del sistema